Acta selecció programa La Dipu Et Beca 2018
Es fa pública l'acta de la comissió avaluadora del programa La Dipu Et Beca 2018. S'obri un termini de tres dies per a presentar reclamacions.
19/06/2018