CAMPANYA DE PREVENCIÓ I FOMENT DE LA SALUT EN 2018
L'Ajuntament de Sant Joanet ha sol·licitat a la Diputacio de Valencia subvenció per destinada a la realització de campanyes de prevenció i forment de la salut en 2018. Els treballs consistirán en la desratització i desinsectació de la xarxa de clavegueram i la desratització, desinsectació i desinfecció dels locals publics.
20/06/2018