Promoció Benestar Major i Dones 2018
La Excma. Diputació Provincial de Valencia ha concedit a l'Ajuntament de Sant Joanet una ajuda per import de 5.000 euros, destinada a la realització d'atenció i promoció del benestar de les persones majors i dones durant l'any 2018.
14/11/2018