AVALEM JOVES PLUS (EMCUJU i EMPUJU)

AVALEM JOVES PLUS

  • Contractacions EMCUJU: 1
  • Contractacions EMPUJU: 2

PROGRAMA EMCUJU-DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantía Juvenil.

  • Subvención obtinguda: 17.207,40€
  • Nombre de contrats: 1
  • Duració contrat: de l'1 d'agost de 2017 al 31 de juliol de 2018
  • Tipo de contrat: Contrat en pràctiques

Ocupacio contratada i tasques a realitzar:

- Grau en Educació Infantil. 1 persona

- Realitzara les feïnes de recolçament en l'escola infantil municipal.

 

PROGRAM EMPUJU-DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantía Juvenil.

  • Subvenció obtinguda: 30.414,48€
  • Nombre de contrats: 2
  • Duració del contrat: Del 1 d'agost de 2017 al 31 de juliol de 2018.
  • Tipo de contrat: Contrat per obra o servici

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

- Peon de construcció: 2 persones

- Realitzaran tasques de manteniment i conservació d'infraestructures i edificis municipals.

 

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE). Unió Europez